Generiek Lessen

Nederlands

Tijdens de lessen Nederlands oefen je met lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Engels

De meeste programmeertalen zijn in het Engels, dus je oefent nog wat extra!

Rekenen

Als je alleen eentjes en nulletjes had, hoe ga je dan rekenen?

Loopbaan

JE MENING OVER DE GENERIEK LESSEN VAN BLOK A